Ranskaa raakana! #12 - Miten ranskalaisten elokuvien puhuttelusanat on suomennettu?

September 6, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

12. jaksossa jatketaan elokuvakäännösten parissa. Miten Madame ja Monsieur on suomennettu – vai onko ne aina käännetty? Entä hellittelynimet ja loukkaavat nimitykset? Esiintyykö eri suomentajien käännösstrategioissa eroja?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #11 - Teititelläänkö vai sinutellaanko ranskalaisten elokuvien suomennoksissa?

August 23, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

11. jaksossa tarkastelen puhuttelua ranskalaisten elokuvien tekstityksistä. Elokuvat ovat mainio keino opetella kieltä, mutta vieraan kielen puhujan kannattaa huomata, että suomennokset eivät aina suoraan heijasta lähdekielen käyttöä. Miten ranskan sinuttelu ja teitittely on käännetty suomenkielisissä teksteissä? Eroavatko suomentajien käännösstrategiat toisistaan?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #10 - Etunimien käyttö Starbucks-kahviloissa Suomessa ja Ranskassa

June 6, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

10. jaksossa aiheena on etunimen käyttö Starbucks-kahviloissa. Pelkän etunimen käyttö ei ole kuulunut asiointitilanteisiin kummassakaan maassa. Miten etunimen kysymiseen suhtaudutaan Ranskassa ja Suomessa? Onko suhtautumisessa kulttuurieroja?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #09 – Miten ranskassa hellitellään ja loukataan?

May 24, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

9. jaksossa käsitellään puhuttelusanoja. Miten ranskassa käytetään hellittelynimiä ja loukkaavia nimityksiä? Millaisia eroja näiden puhuttelusanojen käytössä on suomeen verrattuna? 

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #08 – Ranskan puhuttelusanat: etunimi, Monsieur, Madame vai Mademoiselle?

May 9, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

8. jaksossa aiheena on puhuttelusanojen käyttö ranskassa. Miten etunimiä käytetään? Milloin sanotaan Madame tai Monsieur? Onko ranskassa vielä neitejä?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #07 – Teitittely ja sinuttelu ranskan kielessä

April 26, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

7. jaksossa perehdytään ranskan kielen puhutteluun. Miten sinuttelu- ja teitittelytavat ovat muuttuneet vuosisatojen saatossa? Täytyykö nykyranskassa teititellä? Ketä saa sinutella?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #06 – Ympäristön vaikutus vai oma valinta? Toisen kulttuurin kohteliaisuusnormeihin sopeutuminen

April 12, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

6. jaksossa jatketaan toisen kulttuurin kohteliaisuusnormeihin sopeutumisesta. Mikä rooli on ympäristöllä? Entä ihmisen omilla valinnoilla? Suomessa asuvat ranskalaiset ja Ranskassa asuvat suomalaiset ovat raportoineet kokemuksiaan. 

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #05 – Muuttuuko ihmisen kohteliaisuuskäytös toisessa kulttuurissa asuessa?

March 22, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

5. jaksossa aiheena on toisen kulttuurin kohteliaisuusnormeihin sopeutuminen. Millaisia muutoksia Suomessa asuvat ranskalaiset ja Ranskassa asuvat suomalaiset kuvaavat itsessään?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #04 – Onko kulttuurien välisessä viestinnässä normeja?

March 22, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

4. jaksossa puhutaan kohteliaisuusnormeista. Millaisia yleistyksiä yhden kulttuurin normeista voidaan tehdä? Onko kulttuurien välisessä viestinnässä normeja  – ja jos on, niin kenen?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #03 – Ovien avaaminen Suomessa ja Ranskassa

March 21, 2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria. 

3. jaksossa perehdytään suomalaiseen ja ranskalaiseen kohteliaisuuteen ovien kautta. Miksi ovien avaaminen on ranskalaisille tärkeämpää kuin suomalaisille? Avataanko Suomessa enemmän ovia kuin ennen?

Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com